Wagner And Partners

Ustavno pravo

Ustavno pravo je grana pozitivnog prava koja uređuje korpus ljudskih sloboda i prava, te sistem vrednosti i osnovna pitanja oganizacije društva i države.

Osnovni izvor ustavnog prava je Ustav, koji predstavlja najviši pravni akt u jednom pravnom sistemu kojim su regulisana pitanja državnog i društvenog uređenja, ljudskih prava i sloboda, principa i strukture državne vlasti, vladavine prava i sl.

Naša kompanija će pružiti usluge pravnog savetovanja fizičkim i pravnim licima koja smatraju da su im određena Ustavom garantovana prava uskraćena, suprotno Ustavu vaše matične države.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing