Wagner And Partners

Privredno pravo

Privredno pravo je oblast prava koje uređuje pravni položaj i status privrednih subjekata, njihov odnos prema državi, njihove međusobne pravne poslove koje zaključuju u vezi sa prometom roba, usluga, novca i hartija od vrednosti.

Normama privrednog prava regulisan je način osnivanja i prestanka privrednih društava, način poslovanja i zaključivanja pravnih poslova privrednih subjekata.

Wagner & partners pruža usluge zastupanja i pravnog savetovanja privrednih subjekata, osnivnaja i gašenja privrednih društava pred Agencijom za privredne registre, kao i zastupanja privrednih društava pred privrednim sudovima i sudovima opšte nadležnosti.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing