Wagner And Partners

Porodično pravo

Porodično pravo je oblast građanskog prava koje reguliše odnose u porodici, kao i odnose porodice i društva.

Normama porodičnog prava regulisana su pitanja zaključivanja i razvoda braka, odnosa bračnih drugova, odnos roditelja i dece, zakonskog izdržavanja, usvojenja i starateljstva.

Wagner & partners pruža usluge pravnog savetovanja i zastupanja pred sudom u svim sferama porodičnog prava.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing