Wagner And Partners

Nasledno pravo

Nasledno pravo je deo građanskog prava koje reguliše pitanje raspodele imovine nakon smrti.

Normama naslednog prava uređene su oblasti raspravljanja zaostavštine-ostavinski postupak, sačinjavanja testamenta, zaključenja ugovora o doživotnom izdržavanju, zaključivanje ugovora o raspodeli imovine za života i dr.

Članovi našeg tima pružaju usluge pravnog savetovanja i zastupanja od strane saradnika, advokata, pred sudovima u svim sferama naslednog prava.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing