Wagner And Partners

Krivično pravo

U toku dugogodišnje prakse Wagner & partners, članovi naše kancelarije zastupali su optužene za izvršenje najtežih krivičnih dela pred svim sudovima na teritoriji Republike Hrvatske, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Danas, članovi našeg tima postupaju u svim krivičnim postupcima pred sudovima Republike Srbije, Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Članovi Wagner & partners  poseduju sertifikate za zastupanje maloletnih učinilaca krivičnih dela i pružanje krivično-pravne zaštite maloletnim licima.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing