Wagner And Partners

Građansko pravo

Pravnički tim kancelarije Wagner&partners pruža pravne usluge fizičkim i pravnim licima u oblastima:

» obligacionog prava,

» stvarnog prava,

» naslednog prava,

» porodičnog prava,

» medijskog prava i

» prava intelektualne svojine.

Underline
Wagner & Partners
, Box 3067, S-136 06 HANINGE, Švedska

Adresa: Anläggarvägen 32, HANINGE, Švedska
Tel: + 46 8 556 523 92 | Mob: + 46 70 592 50 52 | Centrala: + 46 8 556 523 90
E-mail: office@wagnerandpartners.com
Web design & hosting: MyWay Marketing